Welkom


Responsive image

Welkom op de website van en voor de bewoners van de bazuinlaan 3 t/m 145 in Rijswijk. De website is ontwikkeld om de bewoners van alle ontwikkelingen en nieuws op de hoogte te houden, maar ook om met elkaar te communiseren. Om te zien wat er speelt en waar de aandachtpunten liggen. Dit is met name handig bij de VVE vergaderingen. Ook zal deze website dienen als informatie bron van bijvoorbeeld telefoonnummers voor reparatiediensten, informatie over sleuteladressen, bestuurleden van de VVE en antwoord op veelgestelde vragen. De website is momenteel in ontwikkeling, maar zal op korte termijn volledig funtioneel zijn.

Laatste nieuws:


Stroom in bergingen werken weer

De elektriciteitkabels in de kelder zijn ook hersteld, dus alle bergingen hebben nu weer stroom.

Lees meer »
Stroom in de berging inventariseren

met enige spoed moet geïnventariseerd worden welke bergingen momenteel geen stroom hebben. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw berging te controleren of er stroom aanwezig is.

Lees meer »
elektriciteitsleiding geraakt bij werkzaamheden, aantal kelderboxen geen stroom
toegangscontrole backup teruggezet

Door een computerstoring is de software van de toegangscontrole opnieuw geinstaleerd en is een backup van de gegevens terug gezet. Hierdoor deed de kelderdeur naast de hoofdingang het gisteravond niet en kan het zijn dat een aantal tags niet meer werken.

Lees meer »
Provato gaat stopkranen vervangen.

Woensdag 18 juli tussen 9 en 11 gaat het water eraf. Provato gaat in de.hydrofoor ruimte de stopkranen vervangen.

Toegangsdeur in de centrale hal blijft open staan

Onze toegangsdeur in de centrale hal blijft open staan omdat er een impuls komt vanuit een intercom bij een bewoner uit onze flat. Zou ieder die dit leest willen controleren of het knopje waarmee de deur wordt open gedaan niet continue ingedrukt blijft? Omdat niet iedere bewoner de meldingen op onze website bekijkt willen we

Lees meer »