Commissies

Binnen de V.V.E van de bazuinlaan zijn een aantal commissies opgesteld die verantwoording van een aantal taken op zich nemen. Er zijn op dit moment 3 commissies actief binnen de V.V.E van de bazuinlaan. Deze commissies zijn benoemd op 09/06/2009 tijdens de ledenvergadering van de V.V.E

Bestuur

Het bestuur regelt op dit moment algemene zaken zoals research, opnemen van klein onderhoud met eventueel reparatie. Het takenpakket zal met de officiele benoeming 09/06/2009 j.l uitbreiden. Het bestuur is via bestuur@bazuinlaan.nl te bereiken. De huidige bestuurscommisie wordt gevormd door:

 • Dhr. Ruiterman (2008) (voorzitter)
 • Dhr. Berkhout (2008)
 • Mevr. Chow (2010)
 • Mevr. van Buuren (2012)
 • Dhr. J Hendriks (2015)

Technische commissie

De technische commissie (TC) zal een ondersteunende rol bieden aan het bestuur. De TC is via email te bereiken op tc@bazuinlaan.nl. De TC wordt gevormd door:

 • Dhr. de Vreede (2008)
 • Dhr. Hendriks (2008)
 • Grooteigenaar (2008) *

 * grooteigenaar zal als ‘stille’ deelenemer een (kritisch) adviserende rol gaan vervullen binnen de TC

Kas commissie

Tevens is er een kas commissie (KC) die een controlerende rol zal vervullen op de financiële administratie van de v.v.e De  KC is via email te bereiken op kc@bazuinlaan.nl. De kas commissie bestaat momenteel uit één persoon.

 • Dhr. Damen (2008)
 • Dhr. van Ockenburg (2018)
 • Mevr. de Mol (2019 - onder voorbehoud)

Camera commissie

Sinds begin 2013 hangen er beveiligings camera’s in onze flat. In geval van calamiteiten kunnen deze beelden worden opgevraagd bij leden van deze commissie. Alleen de leden van deze commissie hebben toegang tot deze beelden om zo de privacy van onze bewoners en bezoekers te waarborgen. Deze commissie bestaat momenteel uit 5 personen

 • Dhr. Berkhout (2013)
 • Dhr. Boom (2013)
 • Mevr. van Buuren (2013)
 • Mevr. Wijnands (2013)
 • Mevr. Campolattano (2018)