Nieuws

Stroom in de berging inventariseren

met enige spoed moet geïnventariseerd worden welke bergingen momenteel geen stroom hebben. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw berging te controleren of er stroom aanwezig is.

toegangscontrole backup teruggezet

Door een computerstoring is de software van de toegangscontrole opnieuw geinstaleerd en is een backup van de gegevens terug gezet.
Hierdoor deed de kelderdeur naast de hoofdingang het gisteravond niet en kan het zijn dat een aantal tags niet meer werken.

Provato gaat stopkranen vervangen.

Woensdag 18 juli tussen 9 en 11 gaat het water eraf. Provato gaat in de.hydrofoor ruimte de stopkranen vervangen.

Toegangsdeur in de centrale hal blijft open staan

Onze toegangsdeur in de centrale hal blijft open staan omdat er een impuls komt vanuit een intercom bij een bewoner uit onze flat. Zou ieder die dit leest willen controleren of het knopje waarmee de deur wordt open gedaan niet continue ingedrukt blijft? Omdat niet iedere bewoner de meldingen op onze website bekijkt willen we

Samenvatting bestuurvergadering 13 april 2015

Maandag 13 April 2015 hebben de bestuursleden weer de maandelijkse bestuursvergadering gevoerd. Tijdens deze vergadering zijn een aantal onderwerpen besproken. Opdracht verwarmingsketels de opdracht voor de aanschaf en installatie van de verwarmingsketels is ondertekend. Uiteindelijk is met advies van VVE Advies en samenspraak met Provato gekozen voor één grote ketel die de flat gaat voorzien

Vervangen C.V. Ketels moet eerder plaatsvinden

In aanloop naar het vervangen van de twee oude ketels in ons ketelhuis is er bij periodiek onderhoud en oplettendheid van onze medebewoner Joop Valstar (Technische Commisie) gebleken dat de ketels minder lang mee gaan dan gepland. De situatie is zelfs verontrustend te noemen. Ketel 1 is vrijwel defect en ketel 2 zal snel volgen omdat

Nieuwe sloten in de brievenbussen

3 Januari 2014 zijn er nieuwe sloten geplaatst in de brievenbussen van onze flat. De aanleiding hiervan is uiteraard de post diefstal die met behulp van zogenaamde lopers (moedersleutel) wordt uitgevoerd. De gestolen post wordt gebruikt om bankfraude te plegen. Omdat het nu twee maal is voorgekomen is er vanuit de VVE besloten alle brievenbussen