Nieuws

toegangscontrole backup teruggezet

Door een computerstoring is de software van de toegangscontrole opnieuw geinstaleerd en is een backup van de gegevens terug gezet.
Hierdoor deed de kelderdeur naast de hoofdingang het gisteravond niet en kan het zijn dat een aantal tags niet meer werken.

Provato gaat stopkranen vervangen.

Woensdag 18 juli tussen 9 en 11 gaat het water eraf. Provato gaat in de.hydrofoor ruimte de stopkranen vervangen.

Toegangsdeur in de centrale hal blijft open staan

Onze toegangsdeur in de centrale hal blijft open staan omdat er een impuls komt vanuit een intercom bij een bewoner uit onze flat. Zou ieder die dit leest willen controleren of het knopje waarmee de deur wordt open gedaan niet continue ingedrukt blijft? Omdat niet iedere bewoner de meldingen op onze website bekijkt willen we

Samenvatting bestuurvergadering 13 april 2015

Maandag 13 April 2015 hebben de bestuursleden weer de maandelijkse bestuursvergadering gevoerd. Tijdens deze vergadering zijn een aantal onderwerpen besproken. Opdracht verwarmingsketels de opdracht voor de aanschaf en installatie van de verwarmingsketels is ondertekend. Uiteindelijk is met advies van VVE Advies en samenspraak met Provato gekozen voor één grote ketel die de flat gaat voorzien

Vervangen C.V. Ketels moet eerder plaatsvinden

In aanloop naar het vervangen van de twee oude ketels in ons ketelhuis is er bij periodiek onderhoud en oplettendheid van onze medebewoner Joop Valstar (Technische Commisie) gebleken dat de ketels minder lang mee gaan dan gepland. De situatie is zelfs verontrustend te noemen. Ketel 1 is vrijwel defect en ketel 2 zal snel volgen omdat

Nieuwe sloten in de brievenbussen

3 Januari 2014 zijn er nieuwe sloten geplaatst in de brievenbussen van onze flat. De aanleiding hiervan is uiteraard de post diefstal die met behulp van zogenaamde lopers (moedersleutel) wordt uitgevoerd. De gestolen post wordt gebruikt om bankfraude te plegen. Omdat het nu twee maal is voorgekomen is er vanuit de VVE besloten alle brievenbussen

Postdief november 2013

Wederom is er een postdief actief die met de gestolen post fraude weet te plegen. Dit maal is er ook een man bij betrokken die zicht uitgeeft als postbode. Deze postbode bied een pakketje aan waarvoor getekend moet worden. Met deze handtekening en de gestolen post weten deze criminelen extra betaalpassen, verhuisberichten, limietverhogingen en andere

Stucwerkzaamheden gallerij

In de eerste week van oktober zijn de stucwerkzaamheden begonnen aan de het trappenhuis en hallen van onze flat. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Stucadoorsbedrijf Egaal en zullen naar verwachting 3e week van oktober gereed zijn. De lelijke wanden die ooit met een grof grind zijn bespoten worden volledig glad gepleisterd. Vervolgens worden deze op